Om mig

Mitt foto
I'm a mother of three. I'm a Mailien, a Jew. And I'd like to express my extreme point of view If You tell me Yours we can reach something new! And I assure that it's true That I'd rather live my life just like You! But not in blue..

2012-06-01

ATTENTION ATTENTION

ALL radical, anarchist, syndicalist, socialist Jews all over the World! Go to Israel, get a home (address), get Your citizenship and Your right to vote and act within Israel as soon as possible – but at least within a period of two years, if You can’t afford it right now.

I’ve been against providing Israeli Gov., Knesset or Mossad with money, like buying a home or products from there. But I’ve reconsidered cause it doesn’t seem to matter.

WE ARE NEEDED IN ISRAEL TO MAKE A DIFFERENCE, TO HELP BRINGING PEACE AND JUSTICE TO OUR BELOVED NON-JEWISH AS WELL AS JEWISH SISTERS AND BROTHERS IN ALL OF THE MID.EAST!!!

 

IF YOU AGREE, PLEASE SPRED THIS!

 

2011-01-29

You are wrong, so wrong.

Some people seem to think that there is a, from birth until death, natural hate between Jews, Muslims and other Arabic/Semitic people. I don’t know in or for what interests these lies are spread and what really is to gain with these lies.

Of course, within the feudal system with unnatural borders, created by kings and presidents and even parliaments, there is an interest to gain land to get more taxes to build greater fortunes for themselves. This is true, so true. But this does not generate hate between ordinary, normal people ‘cause we know that they just want our bodies to work for them, and they want the money from our pockets – they don’t care about us, or in what language we pray, or not… It does not matter if we say Shalom aleichem or if we say Salaam aleikem, we are all the same. The rulers want our work, our money, the taxes.

This I can somehow understand even if I dislike it. The rulers in some of these countries act in the sense of selfishness. It’s evil, but yet logical seen from their perspective.

BUT when people for example in Northern Europe are eager not only to spread rumors about hatred, but even to create situations where hate is like the seed they’re trying to plant, to get people in the Middle East and further in into conflicts – then I DON’T UNDERSTAND A THING! What will people in the North of Europe gain if Jewish labor hates Muslim labor???

I wish that someone who really works for this evil intrigue would like to explain to me why and for what purpose.

While I wait for an answer, I will send my very best thoughts from the bottom of my heart to all sisters and brothers fighting for human rights in all of the Middle East!

2010-12-14

TEMA FATTIGDOM 7 OCH 8 DEC 2010

Under tisdag 7 och onsdag 8 dec var Carl Qvarfordt och jag i Uppsala som representanter för Tjuvgods.se på avslutningen av EU’s temaår om fattigdom.

EU har som mål att ha minskat antalet människor som lever under fattigdomensgränsen inom Europa med 25% till 2020.

Med de siffror och diagram som redovisades ville man visa det rimliga i att minska antalet fattiga med 25%. Ingen av oss sitter ju med i EU’s kommissioner eller parlament el dyl, men med tanke på att minskningen av fattigdomen är en av EU’s 5 högst prioriterade punkter så anser i alla fall jag att minskningen med 25% på tio år är helt oacceptabel.

Visst är det bättre att sikta på en minskning med 25% än inte alls – eller är det? Om man tittar på den övriga förväntade utvecklingen inom EU så ter sig faktiskt en fattigdomsminskning med 25% som ett hån mot hela gruppen “fattiga” i Europa, och så även i Sverige. Det kan aldrig försvaras att den förväntade ekonomiska utvecklingen i Europa, och i Sverige inte står i proportion till satsningen på att minska fattigdom och utanförskap av olika skäl.

Det kan evt låta som ganska rimliga siffror när man lägger fram dem som procent, men sanningen är ju den att i absoluta tal kommer ett fåtal hundralappar mer till personer som lever under fatigdomsgränsen att innebära en sammantaget väldigt hög procentuell förändring, såväl på kontinental som nationell och regional nivå, samtidigt som miljarder till byråkrati, industri och jordbruk blir extremt låga procent- och promilletal trots att de verkliga siffrorna är skyhöga. Då inser ju också varje sund människa att EU’s mål för minskningen av fattigdom och utanförskap som ska vara 25% på tio år är en ren skenreform. Kanske för att med gott samvete kunna fortsätta att lyfta sina egna omotiverat skyhöga löner – man har ju trots allt kastat åt de fattiga ett par gamla brödskivor… Tyvärr räckte det inte till alla, men man har gjort något i alla fall.

Eller har man det? Leder detta kanske bara till ytterligare och mycket större segregation? De många fattiga i utanförskap kommer kanske att kunna överleva i lite större omfattning, men leva…NEJ! De redan besuttna kommer däremot att få betydligt bättre levnadsstandard, då man tydligen anser att det är viktigt och behövs?! Men som vi alla vet, så hittar vi inte fattiga i utanförskap i EU-parlamentet…

Min högst personliga åsikt är att man under en period av tex två år borde göra en drastisk omfördelning av de resurser som EU har att bolla med. En stor satsning mot fattigdom, utslagenhet och utanförskap – gärna en s.k. nollvision vad gäller dessa fenomen – innan tillstånden och levnadssätten permanentas och därmed riskerar att bli bestående, eller mycket svåra att bryta igenom och förändra.

Detta skulle naturligtvis kunna orsaka ett evt mindre snabbt uppsving för industrin under något år, men i förlängningen skulle det bli en stor vinst för samhället – och alla länder inom EU – att ha så gott som alla arbetsföra individer ute i arbetslivet. Man behöver inte oroa sig för arbetslöshet heller, då kreativiteten ökar markant i ett välmående samhälle.

Men tillbaka till gamla Uppsala. Vi representerade Tjuvgods.se en rejält växande, men ännu förhållandevis nystartad förening med ambition att hjälpa människor som hamnat i utanförskap på olika sätt till en ny chans att skapa sig en tillvaro inom samhällets ramar och med livskvalité.

Vi var inte den enda föreningen där med liknande ambitioner, men med åtminstone delvis olika visioner om hur man når dit.

Det bästa med hela seminariet var den oerhörda samlade kraft och den enorma mängden positiva tankar som var samlad på en förhållandevis liten yta. Så många människor som vet hur mycket elände det finns, men som väljer att hellre se hur man löser problem och svårigheter än att gräva ner sig i negativa “det är omöjligt”-tankar. Denna samlade kraft gav en härlig känsla av att tillsammans kommer vi att fixa det här!

Seminariet inleddes med ett inledningsanförande samt ett inspelat anförande av EU-kommissionär László Andor. Tyvärr fel anförande, men tanken var god! Rätt inspelning spelades upp dagen efter.

Därefter kom “reflektioner” över året hållna av temaårets ambassadörer: Helene Sigfridsson, Rosario Ali Taikon, Carl Tham, Namu Nambiar, Dilsa Demirbag Sten, Lena Holm och Sonja Wallbom.

Bland dessa var det väl huvudsakligen Carl Tham och Sonja Wallbom som inte helt oväntat stack ut en del mer än de andra. De var båda kortfattade men tydliga i sin inställning till fördelningspolitik som kommer att kräva en ny inställning om målen ska kunna nås.

På eftermiddagen fortsatte vi med workshops där vi fördjupade oss i ämnen och berättade om våra respektive föreningar och organisationer.

Carl höll anförande om föreningen Tjuvgods.se både tisdag och onsdag, och det kändes som om föreningens verksamhet väckte intresse i flera vitt skilda grupper. Det ställdes en hel del frågor och det kändes som sagt som om vi fick bra respons över lag.

Flera andra representanter hade intressanta berättelser, men jag väljer att inte gå in på deras redogörelser mer i detalj.

På onsdagen fortsatte vi med workshops på förmiddagen och avslutade på eftermiddagen med plenum och ytterligare talare.

Det var på det hela taget ett bra och givande seminarium MEN låt mig avsluta med ännu några kritiska ord: Om vi på allvar vill att vårt arbete ska leda till minimerad fattigdom tillsammans med en vision om i förlängningen eliminerat utanförskap då kan vi inte fortsätta att kasta ut enorma summor pengar på dyra hotell för deltagarna eller lyxmat serverad vid varje måltid, FÖR DÅ KOMMER DET INTE ATT FINNAS PENGAR KVAR TILL ALLA VI VILL HJÄLPA.

Med dessa ord tackar jag för ordet och för förmånen att få arbeta med och vara del i ett projekt som kommer att göra skillnad oavsett hur EU’s eller hur regeringens fördelningspolitik kan komma att se ut.

2010-11-26

NOT IN OUR NAME

Illegal settlers on the West Bank, do you believe in our one and only G-d? And yet, do you believe that G-d wants you to shoot Palestine citizens? Do you really believe that this should be G-d’s purpose for the Jewish people?? If you do, get real!

Our people are our brothers and sisters, but people in Palestine are our close cousins and you don’t have any kind of right to cause any kind of harm to our family!

Do you understand? You are a shame!

Leave the West Bank now and pay respect to the Palestine people!

Maybe we can’t make you stop shooting today, and maybe we can’t stop your other actions today but one day we will ‘CAUSE WHEN YOU ACT YOU DON’T ACT IN OUR NAME!

2010-11-06

RÄTTSVIDRIGT, REGERINGEN

Enl TV’s nyheter har det nu skapats en lag i Sverige som ger polisen rätt att beslagta preparat samt rätt att hålla dem kvar i beslag i väntan på att det skrivs lagar som gör preparaten illegala.

Detta är rättsvidrigt! Man får inte i Sverige stifta lagar som har negativ retroaktiv verkan för ens en enda medborgare.

Ett av de mest kända rättsfallen där detta rättsliga faktum framkom t.o.m. i kvällspressen var ang “obducenten och allmänläkaren”.

OM det vore så att man kunde lagstifta idag om beslag av produkter som kan bli olagliga framöver, så borde man börja med snus där Sverige endast med dispens från EU kan fortsätta att tillhandahålla varan. Inom något eller några år kommer snus troligen att bli olagligt även i Sverige. Jag vill mer än gärna se hur man hanterar denna lag I den frågan!

Förutom snus bör man även tillämpa denna lag på miljöfarliga produkter som bara “ännu inte blivit klassade som olagliga”. Undrar vad svensk industri skulle säga om detta…

För lagarna är väl inte ojämlika i sin tillämpning, eller? I så fall är även detta rättsvidrigt!

Ask är ansvarig för lagstiftning och rättstillämpning och jag har aldrig trott att hon på något sätt är kunnig inom det område som hon ansvarar för, men det borde väl finnas NÅGON inom regeringen som är insatt i juridikens grunder…..???

Det blir skamvrån IGEN för regeringen Reinfeldt.